Tại sao Khách hàng chọn bút cảm ứng AVer?

Bút cảm ứng AP 20 là sản phẩm độc đáo, mang tính chất công nghệ cao.

Chỉ cần chạm nhẹ lên Camera trình chiếu bằng bút cảm ứng là có thể thao tác được như sử dụng bút thường viết bảng. Tính năng này rất hữu ích cho công tác giảng dạy trong các trường Đại học, cao đẳng...

bút cảm ứng Aver AP 20

AVer bút tương tác là 1 thiết bị độc đáo và mang tính chất kết hợp của các tính năng tốt nhất của các thiết bị không dây. Từ bút tương tác AVer không dây bạn có thể thực hiện bất cứ thao tác nào tại bất cứ nơi nào trong 1 phạm vi nhất định.\

Những cây bút tương tác có hai mô hình khác nhau: một cho sinh viên và một cho giáo viên. Bút giáo viên và 6 bút sinh viên có thể làm việc đồng thời trên cùng một màn hình. Sinh viên có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm để giải quyết vấn đề, ý tưởng chia sẻ và tương tác với các giáo viên, trong khi bút giáo viên có thể được sử dụng để giảng dạy cũng như kiểm soát việc sử dụng và chức năng của bút sinh viên.