Thiết bị quản lý trung tâm

Hệ thống quản lý tập trung cho phép bạn kiểm soát lên đến 1000 DVR cùng một lúc và tạo ra một trung tâm chỉ huy TV tường để trưng bày không giới hạn với tích hợp iMatrix từ xa.

CM3000 Gold

Nguồn quản lý mạnh mẽ kiểm soát lên đến 1.000 DVR / NVRs

more

CM3000

hệ thống quản lý trung tâm miễn phí hỗ trợ lên đến 16 Aver DVR / NVRs

more

Remote iMatrix

một công cụ miễn phí để tạo ra một trung tâm chỉ huy TV-wall với CM3000/CM3000

more
Remote iAlarm

một giải pháp quản lý báo động miễn phí cho nhiều nhà khai thác

more

Remote Setup

một công cụ để thiết lập DVRs từ một trang web từ xa

more