Bản quyền phần mềm quản lý Camera IP

Cấp giấy phép phần mềm quản lý IP video cho phép 4 ~ 32 CH quản lý giám sát từ xa.

NXU Lite NXU Lite

NXU Lite là phần mềm quản lý video miễn phí (VMS) cho phép quản lý giám sát từ xa lên đến 32 kênh camera IP Aver (camera mạng). Nó hỗ trợ IP camera 5-megapixel (camera mạng) đầu vào, đầu ra màn hình kép, chức năng E-bản đồ và quản lý báo động.

NXU8000 NXU8000

Các NXU8000 mang đến phần mềm quản lý video IP được cấp giấy phép cho phép 4 ~ 32CH quản lý giám sát từ xa. Nó hỗ trợ IP camera 5-megapixel (camera mạng) đầu vào, đầu ra màn hình kép, chức năng E-bản đồ, và POS tích hợp. Cấu trúc phần mềm linh hoạt cho phép nâng cấp trong tương lai, và cũng tương thích với AVer's NV.