Dịch vụ hội nghị truyền hình

 

Dịch vụ hội nghị truyền hình - Hội Nghị Trực Tuyến - Video Conference

CÁC DỊCH VỤ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

   1. Cho thuê phòng họp trực tuyến

   2. Cho thuế thiết bị hội nghị truyền hình

   3. Bảo hành (premier service)

   4. Bảo trì định kỳ

   5. Miễn phí tư vấn kỹ thuật khắc phục sự cố

   Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ kịp thời

 

   ho tro yahoo  0914.260.777

 

Hội Nghị Trực Tuyến - Dịch vụ cho thuê hội nghị truyền hình

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ thiết bị hội nghị truyền hình Aver :
- website: http://aver.com.vn
- hotline: 0914.260.777