WebTool

Chức năng chính webtool:phần mềm Webtool

Với ứng dụng webTool, nhân viên IT có thể cấu hình từ xa, nâng cấp phần mềm, điều khiển cuộc họp thật dễ dàng mà không cần phải có mặt tại nơi sử dụng…

  • - Truy cập và kiểm soát toàn bộ hệ thống với nhiều mức bảo mật khác nhau.
  • - Có thể điều khiển phiên hội nghị từ xa.
  • - Có thể nâng cấp Firmware thật dễ dàng
  • - Có chứng thực web, tối ưu hóa bảo mật.
  • - Chức năng "Remote monitoring": có thể xem lại phiên hội nghị qua web

 

 

 

Video hướng dẫn sử dụng webtool:

 

 
 
Thông tin chi tiết xin liên hệ thiết bị hội nghị truyền hình Aver :
- hotline: 0914.260.777