VCPlayer

phần mềm VCPlayerVCPLayer

Phần mềm VCPlayer là phần mềm chuyên dụng để xem các định dạng Video do thiết bị Aver ghi hình. Ngoài ra, có thể dùng phần mềm này để chuyển đổi các định dạng Video và xem lại với các phần mềm thông dụng khác như: Windows Media Player, DVD player...

 

 

 

 

* Chức năng chính

  • - Phát lại đoạn Video Aver
  • - Chuyển đổi định dạng Video sang các dạng khác

* Yêu cầu hệ thống

  • - Windows XP Sp2 trở lên
  • - Chíp Intel® Pentium® 4 hoặc AMD Athlon®  hoặc cao hơn đối với win XP; 2.4GHz - -Pentium® 4 hoặc Intel Core 2 Duo đối với Windows 7, Windows 8
  • - Ram: 512MB of RAM or lớn hơn. Tốt nhất: 2G Ram
  • - Đĩa cứng: 50MB dung lượng còn trống

* Download

VCPlayer for PC V.1.1

 

Video hướng dẫn sử dụng VCplayer:

 

 
Thông tin chi tiết xin liên hệ thiết bị hội nghị truyền hình Aver :
- website: http://aver.com.vn
- hotline: 0914.260.777