Phần mềm

Phần mềm tương tác tuyệt vời các sản phẩm với PC hoặc thiết bị di động. Sử dụng màn hình và các tính năng chụp khu vực để lưu hình ảnh và các tính năng quay video. Tích hợp các visualizer hoặc bút tương tác với phần mềm để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời nhất.