Phần mềm tích hợp

EZDraw

EZDraw cho phép người dùng vẽ, viết và làm nổi bật các nội dung...Từ đó, giúp cho người dùng dễ dàng chia sẻ ý kiến trong quá trình thảo luận. Bên cạnh đó, bạn có thể lưu giữ hồ sơ và lluuw ảnh ở định dạng PNG.

- Tải ứng dụng EZDraw về miễn phí từ App Store hoặc Google Play
- Xuất, nhập các dữ liệu nhanh chóng
- Chức năng tương tác của EZDraw làm cho các cuộc thảo luận tốt hơn
- EZDraw tương thích với EVC300/900 với phiên bản mới nhất phát triển vượt bậc (Phiên bản 10,12)

EZDraw