Phần mềm tích hợp

Screen Share

Với phần mềm này, người sử dụng máy tính laptop trong cuộc họp có thể chia sẽ bất kỳ nội dung hình ảnh hay video mà không cần bất cứ thao tác nào đặc biệt. Chỉ cần laptop/pc này kết nối chung hệ thống mạng với hệ thống Hội nghị truyền hình Aver.

Với phần mềm này, người sử dụng máy tính laptop trong cuộc họp có thể chia sẽ bất kỳ nội dung hình ảnh hay video mà không cần bất cứ thao tác nào đặc biệt. Chỉ cần laptop/pc này kết nối chung hệ thống mạng với hệ thống Hội nghị truyền hình Aver.

Ứng dụng hoàn toàn miễn phí.

Yêu cầu hệ thống

  • Intel® Atom 1.6GHz processer or above
  • memory: 1 GB of RAM or greater
  • hard disk: 50 MB of free hard disk space (min.)

Download:

  ScreenShare for PC V.1.0.0.21