Phần mềm tích hợp

WebTool

Với ứng dụng webTool, nhân viên IT có thể cấu hình từ xa, nâng cấp phần mềm, điều khiển cuộc họp thật dễ dàng mà không cần phải có mặt tại nơi sử dụng…

  

Chức năng chính:

  • Truy cập và kiểm soát toàn bộ hệ thống với nhiều mức bảo mật khác nhau.
  • Có thể điều khiển phiên hội nghị từ xa.
  • Có thể nâng cấp Firmware thật dễ dàng
  • Có chứng thực web, tối ưu hóa bảo mật.
  • Chức năng "Remote monitoring": có thể xem lại phiên hội nghị qua web