Phần mềm tích hợp

VCPlayer

Phần mềm VCPlayer là phần mềm chuyên dụng để xem các định dạng Video do thiết bị Aver ghi hình. Ngoài ra, có thể dùng phần mềm này để chuyển đổi các định dạng Video và xem lại với các phần mềm thông dụng khác như: Windows Media Player, DVD player...

- Phát lại đoạn Video Aver

- Chuyển đổi định dạng Video sang các dạng khác